Werkwijze

Na het verzoek te dansen voor een uitvaart zal ik een afspraak maken voor een gesprek.
In dit gesprek zal ik vragen om een beeld te schetsen van de overleden persoon.

     ● Waar hield hij/zij van, dingen als activiteit, eten, vakanties, vrije tijd, muziek, kleur, kleding, etc.
     ● Omschrijf in 5 woorden de overledene
     ● Geef een korte karakterbeschrijving
     ● Heeft de overledene zelf wensen kenbaar gemaakt voor de uitvaart


I
n overleg komen we tot een passend beeld en een keuze voor een muziekstuk.Als de nabestaanden niet zelf al muziek hebben, zorg ik voor een ruime keuze. De keuze bestaat uit klassieke muziek, wereldmuziek en filmmuziek. Met de gekozen muziek en het geschetste beeld trek ik mij even terug om een korte schets te maken van wat het ongeveer zal worden. Dit laat ik als idee aan de nabestaanden zien, zodat ze in de gelegenheid zijn nog iets toe te voegen of weg te laten. We bespreken ook waar het zal plaats vinden en op welk moment.
 
Tijdens de afscheidsceremonie, rond het graf, alles is mogelijk. De resterende tijd tot de uitvaart maak ik de dans af. Ik draai eindeloos de muziek en start vanuit improvisatie. Na een tijdje komen bepaalde bewegingen vast te liggen op vaste momenten in de muziek, tussendoor blijft de dans ge´mproviseerd vanuit de sfeer en dat wat vastligt.

Zo zal uiteindelijk de dans gepresenteerd worden op het aangegeven moment. De procedure zoals hierboven beschreven volg ik ook als iemand voor zichzelf de wens heeft dans op zijn/haar uitvaart te hebben, vanzelfsprekend geeft u zelf dan alles aan, eventueel met hulp van uw naasten.
 
Achteraf zal er altijd gelegenheid zijn voor de nabestaanden te laten weten of ze de dans in de uiteindelijke vorm als bijdrage in het afscheid nemen hebben ervaren.

Marileen Fabels

 
 

 marileenfabels@hotmail.com